Home Screens

Screens

Totale zonwering bij minimaal ruimteverlies

De Verano® screens bestaan uit vlakhangende zonwering voor het raam. De warmte wordt buiten gehouden. Het zicht naar buiten blijft behouden en overdag zijn de screens inkijkwerend.